THE COMET ĐANG SẮP mang đến một sự bùng nổ năng lượng trong album thứ tư tương lai của họ

THE COMET ĐANG SẮP mang đến một sự bùng nổ năng lượng trong album thứ tư tương lai của họ

Bài đăng THE COMET IS COMING mang lại nguồn năng lượng dồi dào cho album thứ tư của tương lai, được xuất bản lần đầu trên Tạp chí Buzz.

Source : www.buzzmag.co.uk

Read More :   Siasatan Penggunaan Paksa Diteruskan Selepas Pergaduhan Sekolah Menengah Nimitz
Share