Phim đầu tiên giành được cả hai Giải thưởng Tài liệu Cannes và Sundance, ra mắt vào ngày 21 tháng 10

Phim đầu tiên giành được cả hai Giải thưởng Tài liệu Cannes và Sundance, ra mắt vào ngày 21 tháng 10

Source : theplaylist.net

Share