Luật sư của R. Kelly nói rằng trường hợp của bên công tố dựa vào “lời tuyên thệ” trong các lập luận kết thúc

Luật sư của R. Kelly nói rằng trường hợp của bên công tố dựa vào “lời tuyên thệ” trong các lập luận kết thúc

Source : lovebylife.com

Share