Institusi pendidikan

Institusi pendidikan

Pembangunan institusi pendidikan

Masyarakat primitif dan purba tidak mempunyai institusi pendidikan. Kanak-kanak belajar sesuatu dengan menonton acara berlangsung dan membantu melakukan sesuatu kerja. Sekolah lahir apabila budaya sudah terlalu kompleks, sehinggakan ilmu tidak lagi dapat dikendalikan dalam lingkungan keluarga. Apabila terdapat orang yang pakar dalam bidang guru dan pelajar di kelas formal yang berlangsung di luar lingkungan keluarga, dan apabila cara yang betul untuk mendidik anak-anak ini ditemui, maka sebuah institusi pendidikan boleh dikatakan telah lahir.

Struktur Institusi Pendidikan

pendidikan formal

 • Sekolah vokasional
 • Perantisan (Perantisan)

Pendidikan tidak formal

 • Studio
 • Institut Pendidikan

Sekolah sebagai sistem sosial

Sistem interaksi di sekolah boleh ditinjau sekurang-kurangnya dari tiga perspektif yang berbeza iaitu:

 1. Hubungan antara orang dalam dan orang luar.
 2. Hubungan antara inisiat yang mempunyai jawatan yang berbeza.
 3. Hubungan antara inisiat dengan kedudukan yang sama.
Read More :   Begini cara membayar Akulaku melalui dana

Sistem sekolah

 1. Sekumpulan orang yang melaksanakan pelbagai peranan dan bekerjasama untuk mencapai matlamat yang sama.
 2. Sebilangan kumpulan yang menentang atau menentang satu sama lain untuk mencapai matlamat yang berbeza.

Fungsi Institusi Pendidikan

Fungsi jelas institusi pendidikan adalah seperti berikut.

 • Transmisi budaya masyarakat, iaitu penyampaian nilai budaya bangsa kepada generasi muda/penerus.
 • Memilih dan bekerja dalam peranan sosial, iaitu menyediakan kemahiran dan pengetahuan untuk dapat memainkan peranan dalam masyarakat.
 • Memastikan wujudnya keterangkuman sosial, iaitu menjaga keutuhan masyarakat.
 • Pembangunan budaya, iaitu membuat inovasi sosial dan teknologi untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat.
 • Membangunkan potensi individu sebagai ahli masyarakat, iaitu menyediakan pelbagai pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diperlukan untuk mengembangkan potensi mereka.
 • Membantu orang lain mengembangkan potensi mereka untuk memenuhi keperluan peribadi dan membangunkan masyarakat.
 • Membangunkan keupayaan untuk berfikir secara logik dan bebas.
 • Mewujudkan warganegara yang patriotik melalui pengajaran yang mencerminkan kejayaan negara.
 • Membantu orang ramai mencari rezeki.
 • Menggalakkan penyertaan demokratik melalui kemahiran mengajar.
 • Memperkayakan kehidupan dengan meluaskan ufuk rohani.
 • Meningkatkan kebolehsuaian.
 • Membentuk personaliti.
Read More :   Aplikasi Meter O2 Meter Tepu Oksigen (oksimeter)

Fungsi institusi pendidikan katen (tersembunyi) adalah seperti berikut.

 • Panjangkan ketidakmatangan.
 • Lanjutan tempoh pergantungan.
 • Pengawasan ibu bapa yang lemah
 • Mengekalkan sistem kelas sosial.
 • Perlindungan pendapat yang berbeza.

Hubungan Bersama Institusi Pendidikan dengan Institusi Lain

 1. Pendidikan dan keluarga. Kebanyakan fungsi sekolah diambil alih oleh keluarga. Ini disebabkan oleh perubahan masyarakat yang memerlukan lebih banyak pengkhususan dan pelbagai jenis pengetahuan. Akibatnya, keluarga bukan lagi tempat yang berkesan untuk memenuhi keperluan ini. Adakah sekolah telah menjejaskan keluarga? Sekolah sering mengkritik ibu bapa dan membangunkan program yang mengganggu kerja harian dan jadual keluarga. Hubungan antara sekolah dan keluarga boleh diibaratkan sebagai “lebuh raya dua hala”.
 2. Pendidikan dan agama. Pendidikan dan agama sentiasa terjalin, kerana sekolah dan agama mengajar nilai dan penerapan ibadah agama di sekolah.
 3. Autonomi pendidikan. Kebebasan akademik diusahakan supaya sekolah dikendalikan oleh guru dengan gangguan luar yang terhad. Ulama dan profesor dibenarkan untuk menyelidik, menerbitkan dan mengajar tanpa perlu risau tentang tekanan.
Read More :   Penyampai Sarapan BBC Victoria Fritz Hubungan Dengan Suami Dan Fritz, Kenapa Dia Tidak Ada Cincin?
Share