Cựu quan chức Trump đưa ra điều tra về các cáo buộc hành vi sai trái

Cựu quan chức Trump đưa ra điều tra về các cáo buộc hành vi sai trái


Một cựu quan chức của Trump, người điều hành Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ đang chỉ trích một cuộc điều tra bên ngoài về một khiếu nại ẩn danh rằng ông ta có quan hệ mật thiết với một cấp dưới

Source : www.independent.co.uk

Read More :   Unboxing Try On Haul với Dare Wears
Share